Termin szkolenia gwarantowany
12.11.2019

Wtorek

10:00-16:00
Warszawa
od PLN
Cel

Zapoznanie z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zapoznanie z orzecznictwem Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny przypadków oraz protokołami organów kontrolnych.

Omówienie roli kontroli zarządczej w kontekście naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań kluczowych osób w instytucjach i jednostkach sektora finansów publicznych – tj. kierownika jednostki i głównego księgowego.

Grupa docelowa

Kierownicy zamawiających, główni księgowi, kierownicy działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członkowie komisji przetargowych i pracownicy uczestniczący w wydatkowaniu środków publicznych.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Wieloletni praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych. Posiada Certyfikat MF oraz kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: finansów publicznych, planowania finansowego, zamówień publicznych oraz kontroli w jednostkach budżetowych. Expert w wydawnictwie finansowym w zakresie publikacji dotyczących finansów publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

więcej

Dzień 1

12.11.2019 (Wtorek)

9:30- 10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Podstawy z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • odpowiedzialność kierownika jednostki,
 • odpowiedzialność głównego księgowego,
 • odpowiedzialność pracowników.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Katalog naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych naruszeń na przykładzie danych Głównej Komisji Orzekającej.

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnych omówieniem odpowiedzialności:

 • w zakresie planowania wydatków i zaciągania zobowiązań,
 • w zakresie zamówień publicznych, w tym finansowanych ze środków unijnych,
 • w zakresie należności, dochodów i dotacji,
 • w zakresie kontroli zarządczej.

Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Skutki naruszenia i karalność:

 • kary i skutki przypisania odpowiedzialności (rodzaje, wysokość, statystyka dotycząca czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych – na przykładach),
 • przedawnienie oraz zatarcie ukarania,
 • zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesłanki wyłączające i łagodzące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • organy właściwe do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • prawa i obowiązki obwinionego.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

Powierzanie obowiązków.

Kontrola zarządcza w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i rola Kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz Głównego Księgowego.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

	string(5) "after"
	NULL
	string(10) "05-11-2019"
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa, 12.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi