Termin szkolenia gwarantowany
07.12.2020

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Zapoznanie z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zapoznanie z orzecznictwem Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny przypadków oraz protokołami organów kontrolnych.

Omówienie roli kontroli zarządczej w kontekście naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań kluczowych osób w instytucjach i jednostkach sektora finansów publicznych – tj. kierownika jednostki i głównego księgowego.

Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników zamawiających, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Wieloletni praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych. Posiada Certyfikat MF oraz kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: finansów publicznych, planowania finansowego, zamówień publicznych oraz kontroli w jednostkach budżetowych. Expert w wydawnictwie finansowym w zakresie publikacji dotyczących finansów publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.12.2020 (Poniedzialek)

Podstawy z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • odpowiedzialność kierownika jednostki,
  • odpowiedzialność głównego księgowego,
  • odpowiedzialność pracowników.

Katalog naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych naruszeń na przykładzie danych Głównej Komisji Orzekającej.

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnych omówieniem odpowiedzialności:

  • w zakresie planowania wydatków i zaciągania zobowiązań,
  • w zakresie zamówień publicznych, w tym finansowanych ze środków unijnych,
  • w zakresie należności, dochodów i dotacji,
  • w zakresie kontroli zarządczej.

Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Skutki naruszenia i karalność:

  • kary i skutki przypisania odpowiedzialności (rodzaje, wysokość, statystyka dotycząca czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych – na przykładach),
  • przedawnienie oraz zatarcie ukarania,
  • zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesłanki wyłączające i łagodzące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  • organy właściwe do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • prawa i obowiązki obwinionego.

Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

Powierzanie obowiązków.

Kontrola zarządcza w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i rola Kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz Głównego Księgowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "02-12-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (szkolenie online)

Online, 07.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi