26.09.2022

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zadań i odpowiedzialności dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury z uwzględnieniem zmian – kompendium wiedzy. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury. Omówione zostaną także regulaminy obowiązujące w instytucjach kultury.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych, pracowników instytucji kultury.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.09.2022 (Poniedzialek)

I. Instytucje kultury po zmianach przepisów – wybrane zagadnienia.

Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.

Regulamin organizacyjny jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

  • aktualny stan prawny w tym zakresie,
  • niebezpieczeństwa błędnych ustaleń,
  • kontrole NIK i RIO.

Wyliczanie wynagrodzenia – Polski Ład – problemy, przykłady i zmiany.

 

II. Kontrola zarządcza w instytucjach kultury.

Kontrola zarządcza – pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucjach kultury.

Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.

Obszary kontroli zarządczej.

Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
  • sprawność nadzoru,
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów,
  • szczegółowe mechanizmy kontroli.

Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne.

Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.

Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji):

  • identyfikacja ryzyka,
  • analiza ryzyka,
  • reakcja na ryzyko.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-09-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządcze i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności instytucji kultury

Online, 26.09.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi