Termin szkolenia gwarantowany
20.09.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zagadnienia organizacyjne, rachunkowe, mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące rejestrów umów – których przepisy zostają wprowadzone od 1.01.2024r.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych, pracowników Instytucji Kultury, CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.09.2023 (Środa)

Organizacja Instytucji Kultury – wybrane zagadnienia:

  • rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników Instytucji Kultury – odpowiedzialność dyscyplinarna,
  • organizacja działalności Instytucji Kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora,
  • działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia,
  • zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO,
  • rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych (w załączeniu wzór rejestru),

Rachunkowość i finanse w IK – wybrane zagadnienia:

  • Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury- w tym:
   • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
   • plany finansowe Instytucji Kultury.
  • Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami:
   • przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
   • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
    • dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów,
    • celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
    • celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach.
   • pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
   • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
   • fundusze w Instytucji Kultury.
  • Należności i zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
   • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
   • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
   • wycena rozrachunków oraz środków pieniężnych w walutach obcych i ich ewidencja.
  • Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-09-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-09-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte