Termin szkolenia gwarantowany
06-07.11.2023
Online
od 1149 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu aktualnych zasad dotyczących prawidłowej realizacji projektów EFS+.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Beneficjenci i potencjalni beneficjenci projektów EFS+, w tym PUP, OPS, CIS, KIS, WTZ, domy pomocy społecznej, szkoły wyższe, państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, w tym społeczne, organizacje pozarządowe, przedszkola publiczne i niepubliczne, instytucje szkoleniowe i doradcze, pracownicy IZ/IP oraz wszyscy zainteresowani obszarem szkolenia.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.11.2023 (Poniedzialek)

Prawo unijne i krajowe dotyczące nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

Podstawowe wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym m.in.:

  • promocja w projektach EFS+,
  • zmiany pomiędzy zadaniami, elastyczność budżetu,
  • przetwarzanie danych osobowych.
  • nadawanie uprawnień do CST.

Aspekty finansowo-księgowe:

  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, terminy i warunki przeksięgowań,
  • polityka rachunkowości dot. nowej perspektywy finansowej,
  • postępowanie z wydatkami niekwalifikowanymi i nieprawidłowościami,
  • księgowanie wydatków rozliczanych ryczałtowo, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zasady dokumentowania wydatków:

  • wymagania wynikające z przepisów prawa,
  • sporządzanie dokumentacji i jej przechowywanie,
  • szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady,
  • instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Podsumowanie I dnia szkolenia.

Dzień 2

07.11.2023 (Wtorek)

Powtórzenie materiału z I dnia szkolenia.

Kontrola projektu:

 • jak się przygotować do kontroli,
 • przebieg kontroli,
 • zgłaszanie zastrzeżeń do wyników kontroli.

Wnioski o płatność w CST – podstawowe zasady wynikające z umowy.

Postęp finansowy.

Rozliczanie projektów z metodami  uproszczonymi.

Postęp merytoryczny.

Opis problemów.

Baza zamówień publicznych.

Baza personelu.

Monitoring uczestników.

Rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie.

Pomiar kompetencji i kwalifikacji oraz dokumentacja z tym związana.

Zmiany w projekcie.

Rozwiązanie umowy.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 1049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-10-2023)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte