Termin szkolenia gwarantowany
14.06.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Nowe koszty egzekucyjne to problematyka dot. obowiązków pieniężnych.
Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najbardziej aktualna wiedza dotycząca egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy.
Omówione zostaną szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Omówiony zostanie przebieg postępowania, fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz nowe zasady przedawnienia kosztów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz pracowników administracji rządowej, straży i inspekcji, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
14.11.2023 Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym Online Arkadiusz Jerzy Sputowski Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

14.06.2023 (Środa)

Szczegółowe przedstawienie zmian i nowych regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji istotnych dla wierzyciela:

  • czynności przedegzekucyjne:
   • działania informacyjne wierzyciela,
   • podstawy prawne działań informacyjnych,
   • rodzaje działań informacyjnych,
   • rejestry działań informacyjnych,
  • postępowanie upominawcze:
   • charakter prawny upomnienia,
   • regulacje prawne dotyczące upomnienia,
   • treść upomnienia,
   • wszczęcie egzekucji bez obowiązku kierowania upomnienia do zobowiązanych,
   • termin skierowania upomnienia przez wierzyciela,
   • skuteczne doręczenia upomnienia,
   • przedawnienie i odpis kosztów upomnienia,

Wezwanie zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodów / wniosek o sądu o wyjawienie majątku.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez wierzyciela:

  • terminy wystawienia tytułu wykonawczego przez wierzyciela,
  • tytuł wykonawczy:
   • dalszy tytuł wykonawczy,
   • kolejny tytuł wykonawczy,
   • zmieniony tytuł wykonawczy,
   • ponowny tytuł wykonawczy,
   • elektroniczny tytuł wykonawczy oraz pisma w toku egzekucji administracyjnej,
   • wnioski i informacje dodatkowe wierzyciela kierowane do organu egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym,
   • informacje dodatkowe kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji,
   • nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji administracyjnej,

Egzekucja administracyjna z majątku zobowiązanego oraz innych osób:

  • egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego oraz małżonka zobowiązanego- solidarna odpowiedzialność zobowiązanych,
  • odpowiedzialność solidarna dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • egzekucja z majątku dłużnika rzeczowego.

Wszczęcie egzekucji:

  • informacje kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w toku postępowania administracyjnego.
  • informacja o sposobie załatwienia sprzeciwu małżonka zobowiązanego lub dłużnika rzeczowego.
  • skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • zarzuty zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej:
   • podstawy prawne i faktyczne zarzutów,
   • terminy zgłaszania zarzutów przez zobowiązanego. Skutki wniesienia zarzutów przez zobowiązanego,
   • przebieg oraz sposoby załatwienia przez wierzyciela postępowania w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne,
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego:
   • przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
   • skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
   • podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
   • przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego,
   • bezskuteczność egzekucji administracyjnej,
   • skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:
   • czynności wierzyciela po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny,
   • ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji i konieczność wystawienia dalszego tytułu egzekucyjnego.

Zmiany w zarządzaniu kosztami egzekucyjnymi:

  • opłata manipulacyjna,
  • opłata egzekucyjna,
  • opłata za czynności egzekucyjne,
  • wydatki egzekucyjne,
  • obciążenie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela,
  • zwrot wierzycielowi zapłaconych przez niego kosztów egzekucyjnych.

Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Najbliższe terminy:
14.11.2023 Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym Online Arkadiusz Jerzy Sputowski Rekrutacja w toku