Termin szkolenia gwarantowany
30.05.2022

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny zagadnień związanych z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej (z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji, jakie weszły w życie od 2020 r. do 01.01.2022 r.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych i miejskich urzędów pracy prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela.

Prowadzący
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.05.2022 (Poniedzialek)

Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów około tematycznych prawa powszechnie obowiązującego (KPC, Ordynacja podatkowa itp.).

Uchylenie przepisów dotyczących opłaty komorniczej – co w zamian?

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – omówienie najważniejszych regulacji z perspektywy wierzyciela.

Postępowanie upominawcze – możliwość prowadzenia działań informacyjnych, nowe zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków, nowa treść upomnień, nowa wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021 r.), doręczenia upomnień i ich skutki.

Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego.

Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym.

Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW.

Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu.

Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

Nowe zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela:

  • nowa definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru,
  • opłata manipulacyjna,
  • opłata egzekucyjna,
  • opłata za czynności egzekucyjne,
  • wydatki egzekucyjne,
  • przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,
  • przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji,
  • obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,
  • wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
  • przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
  • uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-05-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Postępowanie egzekucyjne w administracji w praktyce urzędów pracy

Online, 30.05.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi