Termin szkolenia gwarantowany
23.06.2022

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Rok 2021 to także nowa wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów pracy, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.06.2022 (Czwartek)

Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej – obowiązek podejmowania działań polegających na odzyskaniu należności nienależnie pobranych. Definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle art. 76 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.

Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.

Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.

Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.

Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

Poszukiwanie majątku zobowiązanego.

Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-06-2022)
  • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte