11.05.2021

Wtorek

Online
od 399 PLN
Cel

Pracujesz w instytucji kultury i chcesz, aby Twoje miejsce pracy było bardziej przyjazne środowisku? Nie wiesz od czego zacząć albo które działania można podjąć? Dołącz do naszego spotkania i obierz nowy, przyjazny środowisku kurs!

Głównym celem szkolenia jest nabycie refleksji nt. roli instytucji kultury w czasie zmian klimatycznych. Uczestnicy zdobędą inspirację do działań edukacyjno-animacyjnych, a także programowych związanych z edukacją ekologiczną pracowników oraz widzów, zdobędą wiedzę o podstawowych i możliwych działaniach gotowych do wdrożenia wśród pracowników, będą mogli obniżyć zużycie mediów w instytucji. Na szkoleniu wspólnie wypracują zielony dekalog, czyli rekomendacje do wdrożenia w instytucji. Przekazana zostanie im także lista literatury i filmów do pogłębiania wiedzy.

W trakcie warsztatu wymienimy się również dobrymi praktykami i poznamy rozwiązania już stosowane w innych ośrodkach kultury w Polsce dotyczących m.in.: minimalizowania zużycia wody i energii, wspomagania bioróżnorodności, ograniczania liczby produkowanych śmieci (także tych pozostających po warsztatach, po wystawach) czy ekologicznej promocji.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, edukatorów i animatorów, kierowników działów i wszystkich, którzy widzą potrzebę działania na rzecz minimalizowania wpływu człowieka na środowisko.

Prowadzący
Joanna Tabaka

Specjalizuje się w przełamywaniu barier w dostępie do kultury poprzez edukację pracowników instytucji kultury i przedstawicieli samorządów.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.05.2021 (Wtorek)

Budowanie świadomości i działań przyjaznych środowisku w obrębie instytucji:

  • co to znaczy być eko? – refuse, reduce, reuse i recycle,
  • misja i wizja a cele proekologiczne,
  • ekoSWOT – zagrożenia, ograniczenia, potencjały i szanse w budowaniu instytucji przyjaznej środowisku,
  • bycie eko a wizerunek instytucji,
  • ekoDEKALOG – dobre praktyki na miarę naszych możliwości, jak przekazać wiedzę współpracownikom.

Programowanie działań promujących ekopostawy wśród mieszkańców/odbiorców działań instytucji:

  • wybrane przykłady działań proekologicznych dla różnych grup odbiorców,
  • budowanie programu edukacji ekologicznej,
  • myślenie o środowisku w ramach działań nieporuszających tematyki ekologicznej.

Odpowiedzialność społeczna instytucji:

  • współpraca lokalna,
  • inspirowanie organizatorów i innych podmiotów do działań proekologicznych,
  • dobre praktyki i korzyści płynące ze współdzielenia się zasobami (np. Spółdzielnia Kultury),
  • odpowiedzialność społeczna instytucji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "06-05-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

ABC ekologicznej instytucji kultury – działania animacyjne i edukacyjne

Online, 11.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi