29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników ze zjawiskiem promowania zasad kodeksu etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej zgodnie z zaleceniami KPRM oraz umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku konfliktu interesów w praktyce.

Na szkoleniu, oprócz szczegółowego omówienia zasad etyki w służbie cywilnej, poruszony zostanie aspekt kultury uczciwości rekomendowany przez KPRM zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej oraz zadania Pełnomocnika ds. etyki. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt umiejętności rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym z uwzględnieniem praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Wstęp do zagadnień etycznych w służbie cywilnej:

  • etos służby publicznej,
  • prawne źródła infrastruktury etycznej,
  • regulacje wewnętrzne.

Co jest wyznacznikiem etyki w służbie cywilnej:

  • bezstronność, bezinteresowność, konflikt interesów,
  • profesjonalizm służby cywilnej,
  • etyka i konflikt interesów przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych.

Kultura uczciwości w służbie cywilnej:

  • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi a konflikt interesów,
  • prezenty, świadczenia, przysługi wewnątrz urzędu i między urzędami,
  • dodatkowe zajęcia zarobkowe,
  • dodatkowe zajęcia niezarobkowe i aktywność pozazawodowa,
  • lojalność, neutralność polityczna i wizerunek służby publicznej,
  • aktywność w internecie i sieciach społecznościowych,
  • nieetyczne zachowania i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji,
  • dylematy etyczne – studia przypadków.

Pełnomocnik ds. etyki:

  • kim jest doradca,
  • w jakim celu powołuję się doradcę,
  • zasady pełnienia funkcji doradcy,
  • podstawy działania doradcy w urzędzie,
  • wybór doradcy,
  • odwołanie z funkcji doradcy,
  • zadania, prawa, obowiązki i zasoby doradcy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Etyka i kultura uczciwości w służbie cywilnej

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi