19.11.2020

Czwartek

9:00-14:00
Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników ze zjawiskiem promowania zasad kodeksu etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej  zgodnie z zaleceniami KPRM oraz umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku konfliktu interesów w praktyce.

Tematyka szkolenia została zalecona przez Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego w ,,Planie szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 r.”, jako efekt analizy potrzeb szkoleniowych korpusu służby cywilnej.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej, gdzie oprócz szczegółowego omówienia zasad etyki w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt kultury uczciwości rekomendowany przez KPRM zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt umiejętności rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym z uwzględnieniem praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

19.11.2020 (Czwartek)

Wstęp do zagadnień etycznych w służbie cywilnej:

  • etos służby publicznej,
  • prawne źródła infrastruktury etycznej,
  • regulacje wewnętrzne.

Co jest wyznacznikiem etyki w służbie cywilnej:

  • bezstronność, bezinteresowność, konflikt interesów,
  • profesjonalizm służby cywilnej,
  • etyka i konflikt interesów przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych.

Kultura uczciwości w służbie cywilnej:

  • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi a konflikt interesów,
  • prezenty, świadczenia, przysługi wewnątrz urzędu i między urzędami,
  • dodatkowe zajęcia zarobkowe,
  • dodatkowe zajęcia niezarobkowe i aktywność pozazawodowa,
  • lojalność, neutralność polityczna i wizerunek służby publicznej,
  • aktywność w internecie i sieciach społecznościowych,
  • nieetyczne zachowania i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji,
  • dylematy etyczne – studia przypadków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "16-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Etyka i kultura uczciwości w służbie cywilnej (szkolenie online)

Online, 19.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi