Termin szkolenia gwarantowany
29.01.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celami szkolenia są przedstawienie informacji dotyczących dochodów budżetowych oraz pokazanie podstawowych elementów tworzenia listy płac.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.01.2021 (Piątek)

Dochody budżetowe:

  • pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
  • dochody budżetowe – przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
  • ewidencja na kontach głównych, oraz ewidencja analityczna.

Naliczanie odsetek od należności. Transakcje handlowe a naliczone odsetki.

Odpis aktualizujący należności konto 290 w świetle ustawy o rachunkowości.

Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dochodów budżetowych.

Potrącenia – zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.

Tworzenie listy płac.

Ewidencja odpisów i wydatków dokonywanych z funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-01-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte