26.06.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru ewidencji dochodów budżetowych oraz sprawozdawczości w zakresie dochodów budżetowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.06.2023 (Poniedzialek)

Należności i dochody budżetowe:

Podstawy prawne i opis kont przypisanych należnościom.
Procedury postępowania z należnościami spornymi:

   • definicje i ewidencja,
   • postępowanie na drodze sądowej,
   • odpis aktualizujący należności spornych,
   • inwentaryzacja należności spornych.

Nadpłaty w dochodach budżetowych.

Przedawnienie – terminy, zasady i skutki.

Należności cywilnoprawne:

   • odroczenie terminu płatności,
   • rozłożenie zaległości na raty,
   • umorzenie należności.

Należności publicznoprawne.

Odsetki od należności – terminy i sposób naliczania.

Ewidencja należności krótko- i długoterminowych. Zastosowanie kont 221, 226 i 840.

Ewidencja wpływów do wyjaśnienia.

Należności uboczne:

   • rekompensata za koszty odzyskiwania należności (“40 euro”)
   • naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości
    w transakcjach handlowych

 Należności wątpliwe.

Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne.

Odpisy aktualizujące należności.

Inwentaryzacja należności na przełomie roku.

Sprawozdawczość w zakresie dochodów budżetowych:

Omówienie zmian w sprawozdawczości budżetowej.

Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości i ujęcia należności.

Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Należności i dochody budżetowe oraz sprawozdawczość w świetle zmienionych przepisów prawnych.

Online, 26.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi