Termin szkolenia gwarantowany
26.06.2018

Wtorek

Wrocław
od PLN
Cel

Uczestnik szkolenia uzyska całościowe spojrzenie na komunikację i promocję na Facebooku. Pozna zasady planowania obecności na Facebooku, dowie się, jak określić cele działań, jak dobrać grupę docelową, w jaki sposób tworzyć treści oraz jak mierzyć efektywność prowadzonych działań. Utrwali rozumienie kluczowych zagadnień związanych z obecnością na Facebooku (m. in. edge rank, content, real time marketing, chat boty, statystyki) oraz zaktualizuje wiedzę z zakresu zmian i trendów, związanych z promocją. Będzie mógł uniknąć typowych błędów, pozna sprawdzone praktyki promocji i najważniejsze narzędzia wspierające komunikację na Facebooku, a także sposoby ich praktycznego wykorzystania.

NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za promocję firm i instytucji w social mediach (dział promocji, dział komunikacji, dział PR, rzecznicy prasowi, osoby od marketingu) oraz wszystkie zainteresowane tematem.

Prowadzący
Adrian Gamoń

Strateg i ekspert z zakresu komunikacji marek i social media, mówca i trener. Pomaga tworzyć skuteczną komunikację spójną z wartościami i potrzebami swoich klientów.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.06.2018 (Wtorek)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Wprowadzenie do Facebook marketingu:

 • jak powinna zachowywać się marka na Facebooku?
 • podstawowe dane i trendy dotyczące promocji na Facebooku,
 • najważniejsze korzyści płynące z wykorzystywania Facebooka w promocji,
 • najczęstsze błędy popełniane w komunikacji poprzez to medium,
 • przydatne bezpłatne i płatne narzędzia pracy social media specjalisty.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Komunikacja na Facebooku:

 • portal Facebook i mechanizmy jego działania,
 • różne formy obecności na Facebooku (profile, grupy, strony, reklama, wydarzenia),
 • zasady budowania komunikacji na portalu Facebook (+ćwiczenie),
 • najlepsze treści do publikowania na portalu Facebook i przykłady dobrego contentu (tekst, link, grafika, video, live i relacje),
 • narzędzia przydatne w budowaniu contentu.

Obsługa klienta ma Facebooku:

 • Twój odbiorca w mediach społecznościowych – jak z nim rozmawiać?
 • w jaki sposób uniknąć kryzysów i budować wpływową komunikację na Facebooku?
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Reklama na Facebooku:

 • rodzaje reklam na Facebooku.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Zaplanowanie działań komunikacyjnych na Facebooku:

 • jak określić wstępne założenia i cele prowadzonej komunikacji?
 • czym jest grupa docelowa komunikacji i jak wpływa ona na prowadzone działania?
 • czym jest i jak stworzyć big idea naszych działań?
 • w jaki sposób wybrać najlepsze kanały społecznościowe dla własnej marki?
 • w jaki sposób mierzyć skuteczność prowadzonych działań,
 • studium przypadku (zaplanowanie komunikacji od A do Z).

Zakończenia szkolenia – sesja Q&A.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Facebook jako narzędzie promocji i komunikacji w jednostkach sektora publicznego

Wrocław, 26.06.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi