24.06.2024

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady wystawiania i przesyłania faktur papierowych, elektronicznych, ustrukturyzowanych oraz korygowania błędów na dokumentach. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników JSFP w tym skarbników, głównych księgowych, kierowników jednostek, pracowników służb finansowo-księgowych, osoby które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.06.2024 (Poniedzialek)

Podstawy prawne wystawiania faktur:

  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
  • rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur na przykładach:

  • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
  • obowiązkowe dane na fakturze,
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
  • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
  • refaktury,
  • faktury uproszczone,
  • faktury do paragonów,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.

Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice:

  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
  • zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych,
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
  • faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – ważne zasady wystawiania i korygowania oraz wskazanie problemów, które mogą wystąpić w samorządach.

Korygowanie danych na fakturach:

  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
  • dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
  • korygowanie faktury korygującej,
  • anulowanie faktur,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek vat,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek vat,

Ewidencja podatku VAT (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia) z uwzględnieniem zmian.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-06-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-06-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Fakturowanie, korygowanie faktur oraz prowadzenie ewidencji podatku VAT (JPK) - z uwzględnieniem najnowszych zmian

Online, 24.06.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi