23.05.2023

Wtorek

Warszawa/Online
od 449 PLN
Cel

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w  trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.

Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.

Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

 

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.05.2023 (Wtorek)

Podstawy prawne wystawiania faktur.

a) Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur.

a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Obowiązkowe dane na fakturze.
c) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
d) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
e) Refaktury.
f) Faktury uproszczone.
g) Faktury do paragonów.
h) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne.
i) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.

Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice.

a) Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT.
b) Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.
c) Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
d) Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
e) Faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – zasady wystawiania i korygowania.

Korygowanie danych na fakturach.

a) Faktura korygująca, nota korygująca.
b) Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca.
c) Dane jakie powinna zwierać nota korygująca.
d) Korygowanie faktury korygującej.
e) Anulowanie faktur.
f) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT.
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.

Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.01.2022 r. (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia z uwzględnieniem zmian).

Inne zmiany w fakturowaniu.

Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Faktury, faktury korygujące oraz ewidencja podatku VAT (JPK)- z uwzględnieniem najnowszych zmian

Warszawa/Online, 23.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi