Termin szkolenia gwarantowany
21.04.2023

Piątek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości i zasady sięgania po środki unijne na  potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu dystrybucji i kontroli środków unijnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do podmiotów (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy) zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO)

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.04.2023 (Piątek)

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne
  • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy
  • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi:

  • Elektroniczne wnioski o dofinansowanie WOD2021, SOWA2021 i lokalne systemy informatyczne
  • SL2021 – nowe narzędzie rozliczania projektów
  • Baza konkurencyjności i nowości w zamówieniach zgodnych z zasadą konkurencyjności

Nowe zasady finansowania projektów:

  • Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe
  • Montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny
  • Studium przypadku

Najważniejsze zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

  • Matryca kwalifikowalności
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • Zakupy środków trwałych w EFS
  • Trwałość projektów i przedsięwzięć
  • Wynagrodzenia personelu
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

Dyskusja i konsultacje z trenerką

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-04-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-04-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte