Termin szkolenia gwarantowany
14-17.03.2023
Karpacz
od 1999 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki unijne na  potrzeby rozwojowe,  realizacji i rozliczania nowych projektów finansowanych ze środków unijnych. Wskaże jak przygotować się już dziś do efektywnego i bezpiecznego pozyskiwania i wydatkowania środków.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu naboru, oceny, rozliczania i kontroli środków unijnych.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do podmiotów (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy) zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027)

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.03.2023 (Wtorek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

15.03.2023 (Środa)

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne

Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia):

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Fundusze Europejskie dla Regionów

Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:

  • Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe
  • Montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny
  • Studium przypadku

Dzień 3

16.03.2023 (Czwartek)

Budowanie partnerstwa w celu zwiększania potencjału do realizacji projektów i realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027

System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027

Przygotowanie części merytorycznej Wniosku o dofinansowanie dla FE 2021-2027:

  • Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS i lokalne systemy informatyczne)
  • Uzasadnienie projektu (analiza problemów, celów, wymagań interesariuszy)
  • Wskaźniki projektu
  • Zadania
  • Analiza ryzyka
  • Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki

Dzień 4

17.03.2023 (Piątek)

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:

  • Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
  • Matryca kwalifikowalności
  • Zakup nieruchomości
  • Wkład niepieniężny
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • Cross-financing w EFRR/FS a EFS
  • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
  • Trwałość projektów i przedsięwzięć
  • Wynagrodzenia personelu
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

Przygotowanie części finansowej Wniosku o dofinansowanie – case study:

   • Budżet projektu – projekty tradycyjne i rozliczane metodami ryczałtowymi
   • Źródła finansowania
   • Harmonogram

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach FE 2021-2027:

  • Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027
  • System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie
  • Wniosek o płatność w systemie SL2021
  • Opis dokumentu finansowego
  • Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu
  • Zmiany w projektach – możliwości i zasady

Dyskusja i konsultacje z trenerką

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Artus ***
ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 14-17.03.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 14-17.03.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce 15-17.03.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) , parking, nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce 15-17.03.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 3-osobowym (3 noce, 14-17.03.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 2649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 6:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
 • 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte