11.06.2021

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest odniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie polityki finansów, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, w tym zaciągania zobowiązań i przekroczenia uprawnień.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.06.2021 (Piątek)

Polityka rachunkowości jako ważny element realizowania zasad finansowych w jednostce:

  • podstawa prawna,
  • rola kierownika jednostki,
  • istotne aspekty przy tworzeniu polityki rachunkowości,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • ochrona danych ksiąg rachunkowych – jak zabezpieczyć księgi rachunkowe przed utratą danych.

Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków oraz plan finansowy – jak nie doprowadzić do przekroczenia uprawnień kierownika jednostki:

  • jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego,
  • rola merytoryczna a prawne zaangażowanie świadczeń pieniężnych, równoważników, płac,
  • dyscyplina finansów,
  • transakcje handlowe a terminy płatności przy zaciąganiu zobowiązań (powstanie ryzyka).

Główny Księgowy a kontrola wstępna dokumentów w świetle ustawy o finansach publicznych.

Rola i znaczenie podpisu merytorycznego a odpowiedzialność kierownika jednostki.

Jak nie dopuścić do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości:

  • definicja środków trwałych,
  • kiedy remont a kiedy inwestycja? – przykłady i ich omówienie (w świetle wyroków WSA, NSA),
  • najczęściej popełniane błędy.

Nowe obowiązki i sankcje dla jednostek finansów publicznych. Obowiązek publikowania informacji o zawartych umowach i sankcje za nieopublikowanie takich informacji – dyscyplina finansów publicznych.

Delegacje służbowe – na co powinien zwrócić uwagę kierownik jednostki delegując pracownika w podróż służbową.

Zabezpieczenie gotówki w kasie – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce:

  • podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych,
  • pogotowie kasowe.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "08-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych a jej praktyczne aspekty

Online, 11.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi