Termin szkolenia gwarantowany
16.11.2023

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest praktyczne przybliżenie obowiązujące uregulowań prawnych po zmianach przepisów. Tematyka ewidencji i właściwe ujęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji oraz ich likwidacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych Instytucji Kultury, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem Instytucji Kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
19.02.2024 Likwidacja środków trwałych w jednostkach budżetowych Online Jarosław Jurga Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

16.11.2023 (Czwartek)

Plan finansowy instytucji kultury:

  • bieżący i majątkowy.

Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.

Przekazanie majątku dla Instytucji Kultury:

  • błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:

  • specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

Klasyfikacja i ewidencja Środków Trwałych. Rozporządzenie z 2016 r. i KSR nr 11 „Środki trwałe”, Ustawa o rachunkowości:

  • obiekty pojedyncze,
  • obiekty zbiorcze.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • środki trwałe ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł w tym umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawne system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) wg. nabycia i kosztów wytworzenia.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) – oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego. Kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
  • nakłady na bieżącą eksploatację remont, konserwacja, części.

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Likwidacja środków trwałych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte