31.12.2023

Niedziela

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją projektów unijnych, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających do archiwum dokumentację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.12.2023 (Niedziela)

Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

• Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze,
• Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej,
• Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych.

Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

• pojęcie i rodzaje dokumentacji,
• podział dokumentacji projektów unijnych,
• ochrona prawna dokumentów, odpowiedzialność i obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową.

System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji:

• bezdziennikowy system kancelaryjny,
• dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw,
• pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej,
• rejestracja sprawy, znak sprawy,
• teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej.

Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie:

• budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną,
• dobór symbolu klasyfikacyjnego,
• zakładanie spisu spraw,
• układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy.

Procedury klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentacji projektowej:

• kategorie archiwalne dokumentacji projektowej,
• bieg okresów przechowywania dokumentacji projektowej i jego zawieszanie,
• pierwszeństwo przepisów w zakresie kwalifikacji dokumentacji projektowej.

Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

• opisywanie teczek aktowych,
• porządkowanie i przechowywanie akt,
• przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
• gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym,
• warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym,
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
• zasady brakowania dokumentacji projektowej,
• udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-12-2023)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Online, 31.12.2023

  • Administracja publiczna.
  • Korpus służby cywilnej.
  • Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wymiar sprawiedliwości.
  • Placówki naukowe.
  • Instytucje kultury.
  • Wojsko Polskie.
  • Jednostki oświatowe.
  • Jednostki budżetowe.
  • Stowarzyszenia i fundacje.
  • Służba zdrowia.
  • Zakłady budżetowe.
  • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
  • Spółki samorządowe.
  • Spółki Skarbu Państwa.
  • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

  • Liczba osób: 0
  • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
  • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
  • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi