Termin szkolenia gwarantowany
03.12.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu informacji publicznej i przedstawienie zupełnie nowych regulacji dotyczących tzw. otwartych zasobów – otwartych danych publicznych. W dniu 7 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która zastąpiła ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić informację publiczną od informacji do ponownego wykorzystania, co jest a co nie jest informacją publiczną w urzędzie, w jaki sposób badać i oceniać dokumenty pod kątem informacji publicznej i otwartych danych, jaki charakter ma informacja przetworzona w kontekście otwartych danych i nowej regulacji o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

W czasie szkolenia podjęta zostanie również kwestia pandemii i określenia terminów, rozpoczęcia ich biegu oraz kwestii zawieszenia terminów na udostępnianie informacji publicznej. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach, których celem jest pomoc w zakresie wszelkich aspektów dotyczących rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazanie informacji do ponownego wykorzystania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, którzy zajmują się udzielaniem odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, w szczególności pracownikom:

 • organów władzy publicznej,
 • organów samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmiotów reprezentujących Skarb Państwa,
 • podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.
Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.12.2021 (Piątek)

Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej:

  • konstytucja,
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:

  • majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.,
  • funkcjonariusze publicznie i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel,
  • pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
  • naruszenia dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej.

Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej.

Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona? Informacja przetworzona w czasie pandemii – problematyka wykonania wniosku:

  • co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
  • czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
  • dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
  • dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej,
  • w jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
  • kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu,
  • pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
  • co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”,
  • informacja przetworzona w czasie pandemii – termin, możliwości odmowy.

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji:

  • kto i do czego jest zobowiązany w zakresie ponownego wykorzystania informacji
  • kto i do czego jest uprawniony,
  • udostępnianie danych dynamicznych (przez podmioty zobowiązane) za pośrednictwem API,
  • udostępnienie do ponownego wykorzystywania danych badawczych, wytworzonych w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych,
  • zasady udostępniania informacji dla muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek pedagogicznych i archiwów,
  • terminy i opłaty/ brak odpłatności za ponowne wykorzystanie informacji  – zasady i wyjątki wskazane w ustawie,
  • polityka otwartych danych – jak ją skonstruować,
  • pełnomocnik ds. otwartości danych.

COVID i zagadnienia dotyczące udzielania informacji w czasie pandemii – analiza poszczególnych przypadków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Informacja publiczna a otwarte dane publiczne – jak sobie radzić z nowymi wymaganiami obowiązującymi od 7 września 2021 r.

Online, 03.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi