Termin szkolenia gwarantowany
06.12.2023

Środa

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu informacji publicznej i przedstawienie zupełnie nowych regulacji dotyczących tzw. otwartych zasobów – otwartych danych publicznych.

Szkolenie nakierunkowane jest na część praktyczną tj. warsztaty z pisania odpowiedzi, decyzji , pouczeń dla wnioskodawców. Każdy z uczestników otrzyma wcześniej kazusy do wspólnego rozwiązywania razem z trenerem. Dodatkowo uczestnicy otrzymują komplet bardzo praktycznych dokumentów.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić informację publiczną od informacji prywatnej, dodatkowo w jaki sposób udzielać informacji publicznej zawierającej dane osobowe, w jaki sposób formułować pouczenia dla strona a także jaka powinna być treść decyzji administracyjnej w przypadku odmowy. Dodatkowo jedna z części szkolenia zostanie poświęcona nowym regulacjom w zakresie tzw. otwartych zasobów z wyjaśnieniem pojęć ustawowych, kwestii odpłatności a także różnic między dwoma trybami uzyskiwania informacji przez wnioskodawców.

W czasie szkolenia podjęta zostanie również kwestia określenia terminów (w przypadku wniosków mailowych, które wpływają po godzinach urzędowania lub w czasie wolnym), rozpoczęcia ich biegu itp. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach, których celem jest pomoc w zakresie wszelkich aspektów dotyczących rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazanie informacji do ponownego wykorzystania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy rzeczników prasowych, pracowników działów prawnych, prasowych i działów promocji, podmioty (osoby, organy, instytucje), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej oraz wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.12.2023 (Środa)

Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej:

  • konstytucja,
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zagadnienia techniczno– organizacyjne przy udostępnianiu informacji publicznej – czyli co każdy urzędnik wiedzieć powinien:

  • tryb składania wniosków:
   • czy wnioski składane przez portal społecznościowy stanowią wnioski w trybie UDIP i jak wówczas odpowiadać?
   • wnioski składane telefonicznie – od kiedy liczyć termin wpłynięcia,
   • wnioski mailowe wpływające po godzinach pracy urzędu – ile faktycznie dni ma urząd na odpowiedź i jak liczyć początek terminu?
  • niewłaściwy urząd, niewłaściwa instytucja – jak należy rozpoznać taki wniosek (przesłać według właściwości, pozostawić bez rozpoznania czy odpowiedzieć?
  • anonimizacja dokumentów:
   • dane wrażliwe zawarte w dokumentach urzędowych – w jaki sposób prawidłowo anonimizować dane osobowe,
   • nietypowe dane osobowe – na co zwracać szczególną uwagę przy anonimizacji dokumentacji (nr ksiąg wieczystych, pesel, numery telefonów itp.).

Informacja publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:

  • jakie informacje gromadzone w urzędzie nie mają charakteru informacji publicznej – wyszczególnienie kategorii informacji na podstawie orzecznictwa Naczelnego Sądu administracyjnego – próba stworzenia katalogu wraz z uczestnikami,
  • kwestie finansowe i ich udostępnianie w trybie udip:
   • informacje o wynagrodzeniach – jacy pracownicy urzędu podlegają obowiązkowi udostępniania informacji o ich majątku/wynagrodzeniach,
   • informacje o nagrodach, premiach itp. – które informacje podlegają udostępnieniu,
   • informacje dotyczące zobowiązań finansowych osób pełniących funkcje publiczne (np. kredyty, kasy pożyczkowe, alimentacja) – czy podlegają udostępnieniu,
   • wydatkowanie pieniędzy publicznych w świetle zamówień publicznych,
  • pracownicy urzędu i informacje ich dotyczące:
   • powiązania rodzinne między pracownikami – czy to jest informacja publiczna, jak odpowiadać na tego typu wnioski,
   • postępowania dyscyplinarne, zwolnienia dyscyplinarne, przyczyny rozwiązania umowy o pracę, składanie wyjaśnień – czy tego tyou informacje podlegają udostępnieniu?
   • zatrudnienie poza urzędem – czy jest to informacja publiczna?
   • zarobki pracowników pełniących funkcje pomocnicze w urzędzie,
  • dokumentacja w urzędzie:
   • maile, kalendarze spotkań, dokumenty wewnętrzne – czy podlegają udsotępnieniu w trybie udip?
   • dokumenty, które wpływają do urzędu: wnioski o dotację, petycje, wnioski o umorzenia płatności i inne,
   • ekspertyzy, opinie, wnioski zalegające w aktach poszczególnych spraw administracyjnych – czy stanowią informację publiczną,
   • dostęp do akt sprawy administracyjnej wzbudzającej zainteresowanie opinii publicznej – czy ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje tryb dostępu do akt?
   • dokumentacja technologiczna, dokumenty geodezyjne i inne,
   • protokoły kontroli – czy podlegają udostępnieniu?

Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej – kazusy wraz z uczestnikami.

Odmowa udzielenia informacji publicznej:

  • podstawy odmowy – tajemnice prawnie chronione, prywatność, ochrona danych osobowych, na co zwracać szczególną uwagę?
  • jak stworzyć decyzję odmowną – praktyczne warsztaty z zakresu treści i elementów koniecznych decyzji administracyjnej (Zgodnej z wymogami kpa),
  • pouczenia dla strony wnioskującej – treść oraz podstawa prawna pouczeń.

Informacja przetworzona czyli „Proszę zeskanować mi 1000 decyzji administracyjnych”

  • kiedy udostępniamy, a kiedy nie udostępniamy informacji tzw. przetworzonej – najnowsze orzecznictwo.

Warsztaty wraz z uczestnikami:

  • rozwiązywanie kazusów, pisanie odpowiedzi, decyzji, pouczeń itp.

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji:

  • kto i do czego jest zobowiązany w zakresie ponownego wykorzystania informacji,
  • kto i do czego jest uprawniony,
  • opłaty/wynagrodzenie za udostępnienie informacji do ponownego wykrozystania – tworzenie oferty: jakie dane należy brać pod uwagę, co powinna zawierać oferta,
  • udostępnianie danych dynamicznych (przez podmioty zobowiązane) za pośrednictwem API,
  • udostępnienie do ponownego wykorzystywania danych badawczych, wytworzonych w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych,
  • zasady udostępniania informacji dla muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek pedagogicznych i archiwów,
  • terminy i opłaty/ brak odpłatności za ponowne wykorzystanie informacji – zasady i wyjątki wskazane w ustawie,
  • polityka otwartych danych – jak ją skonstruować,
  • pełnomocnik ds. otwartości danych.

Warsztaty wraz z uczestnikami: rozwiązywanie kazusów z zakresu ponownego wykorzystania informacji i udostępniania informacji publicznej – różnice w zakresie rozstrzygania spraw z obu podstaw prawnych.

Odpowiedzialność prawna:

  • co grozi za nieudzielenie informacji publicznej – podstawa prawna, dotychczasowe orzecznictwo,
  • co grozi za udostępnienie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) bez podstawy prawnej lub z naruszeniem RODO – odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna,
  • naruszenie dóbr osobistych w świetle udostępniania informacji publicznej – najnowsze orzecznictwo.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-12-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte