Termin szkolenia gwarantowany
24.11.2022

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazanie obszarów najczęściej występujących nieprawidłowości. Inwentaryzacja stanowi ważny element rachunkowości, którego celem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych. Służy również rozliczaniu pracowników z powierzonego im mienia. Zaniedbania w tym zakresie wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych włącznie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, osoby prowadzące księgi inwentarzowe oraz uczestniczące w spisach z natury – członków komisji i zespołów spisowych.

Prowadzący
Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.11.2022 (Czwartek)

Czym jest inwentaryzacja?

Rodzaje inwentaryzacji.

Podstawy prawne inwentaryzacji.

Na czym polegają spis z natury, potwierdzenie salda i weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.

Składniki obce i powierzone – jak inwentaryzować?

Ewidencja pozabilansowa:

  • zasady inwentaryzacji.

Wybrane problemy inwentaryzacji:

  • zbiory biblioteczne,
  • materiały dydaktyczne,
  • grunty, itp.

Co należy uwzględnić w rocznym zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji?

Terminarz inwentaryzacji za 2022 rok.

Zadania poszczególnych osób zaangażowanych w inwentaryzację w JSFP.

CUW a inwentaryzacja.

Przygotowanie do spisu z natury:

  • zespoły spisowe,
  • pola spisowe,
  • szkolenie przedinwentaryzacyjne,
  • przygotowanie pól spisowych.

Właściwy spis z natury:

  • arkusze spisu z natury,
  • osoby odpowiedzialne,
  • obieg dokumentów związanych z inwentaryzacją.

Zakończenie spisów z natury:

  • wycena arkuszy,
  • ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych,
  • dokumentacja i jej archiwizowanie.

Odpowiedzialność za inwentaryzację.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte