Termin szkolenia gwarantowany
07.12.2021

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazanie obszarów najczęściej występujących nieprawidłowości. Inwentaryzacja stanowi ważny element rachunkowości, którego celem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych. Służy również rozliczaniu pracowników z powierzonego im mienia. Zaniedbania w tym zakresie wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych włącznie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, osoby prowadzące księgi inwentarzowe oraz uczestniczące w spisach z natury – członków komisji i zespołów spisowych.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.12.2021 (Wtorek)

Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji:

  • cele i rodzaje inwentaryzacji,
  • odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
  • metody inwentaryzacji,
  • terminy przeprowadzania inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja metodą weryfikacji i potwierdzenia sald,
  • inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,

Spis z natury.

Przygotowanie jednostki do spisu z natury:

  • planowanie spisu z natury w kontekście ciągłości działalności jednostki,
  • wpływ ewidencji rachunkowej majątku (ksiąg inwentarzowych) na przebieg spisu
  • oznaczanie mienia,
  • wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Organizacja procesu spisu z natury:

  • instrukcja inwentaryzacyjna jako element polityki rachunkowości,
  • regulacje prawne w zakresie przebiegu inwentaryzacji.

Uczestnicy spisu i ich role:

  • komisja inwentaryzacyjna,
  • zespoły spisowe,
  • osoba materialnie odpowiedzialna,
  • nieobecność osoby materialnie odpowiedzialnej.

Przebieg spisu z natury:

  • zasady ogólne,
  • składniki trudnodostępne do spisu,
  • spis ręczny i elektroniczny,
  • poprawki,
  • notatka z przebiegu spisu i rozliczenie się z arkuszy.

Arkusze inwentaryzacyjne jako druk ścisłego zarachowania.

Rozliczenie inwentaryzacji:

  • wycena spisu,
  • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
  • ustalenie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych,
  • decyzja kierownika jednostki o różnicach inwentaryzacyjnych.

Ujęcie rachunkowe różnic inwentaryzacyjnych:

  • środki trwałe / wyposażenie,
  • magazyn,
  • kompensata.

Inwentaryzacja zbiorów bibliotek szkolnych:

  • termin wg stanowiska Ministerstwa Finansów,
  • skontrum.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-12-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 07.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi