25.02.2022

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu w sposób jasny i zrozumiały uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.02.2022 (Piątek)

Podstawy prawne inwentaryzacji.

Istota i zadania inwentaryzacji.

Rodzaje inwentaryzacji.

Metody inwentaryzacji.

Terminy inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Etapy inwentaryzacji.

Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

Przygotowanie inwentaryzacji.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace organizacyjne przed spisem,
  • przeprowadzanie spisu,
  • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
  • spis w zakresie składników nietypowych majątku,
  • kontrola spisu,
  • arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
  • rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie,
  • gruntów,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • rozrachunków publicznoprawnych.

Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

  • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
  • ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne (Kurs RB – Zjazd IV)

Online, 25.02.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi