25-26.10.2023
Online
od 949 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania inwentaryzacji i środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W pierwszym dniu uczestnicy poznają zasady planowania, przygotowania i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, a także aspekty odpowiedzialności za inwentaryzacje.

Celem drugiej części szkolenia jest natomiast omówienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w instytucji, w tym klasyfikacji, amortyzacji oraz ich wyceny. Przedstawiona zostanie także ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, członków komisji inwentaryzacyjnej, CUW i wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.10.2023 (Środa)

Cel inwentaryzacji.

Rodzaje inwentaryzacji:

  • okresowa – roczna,
  • doraźna,
  • zdawczo-odbiorcza.

Metody inwentaryzacji:

  • spis z natury,
  • potwierdzenia sald,
  • weryfikacji danych księgowych z dokumentacją,
  • skontrum,
  • kontrola zbiorów muzealnych.

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji:

  • roczna,
  • raz na 2 lub 4 lata,
  • zbiorów bibliotecznych,
  • zbiorów muzealnych.

Planowanie i przygotowanie prac inwentaryzacyjnych:

  • plan inwentaryzacji,
  • komisja inwentaryzacyjna (powołanie, uprawnienia, wyłączenia ze składu komisji).

Przeprowadzenie inwentaryzacji:

  • zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja składników majątkowych (środki trwałe, kasa, towary, materiały, należności i zobowiązania).

Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji:

  • dokumentacja,
  • wycena składników,
  • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
  • wnioski i decyzje.

Ewidencja księgowa inwentaryzacji:

  • niedobory,
  • nadwyżki.

Odpowiedzialność za inwentaryzację:

  • dyrektora instytucji kultury,
  • osób przeprowadzających inwentaryzację.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

26.10.2023 (Czwartek)

Co zalicza się do środków trwałych, a co do wartości niematerialnych i prawnych?

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polityce rachunkowości.

Klasyfikacja środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Niskocenne środki trwałe.

Obce środki trwałe.

Zwiększenie i zmniejszenie wartości środków trwałych.

Ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2023)
 • Całe szkolenie: 1049 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Inwentaryzacja, środki trwałe i wartości niematerialne w Instytucjach Kultury

Online, 25.10.2023 - 26.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi