Termin szkolenia gwarantowany
18.06.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie online z zakresu rozliczania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków UE. W trakcie spotkania wskazane zostaną najnowsze informacje dotyczące ulg, przesunięć terminów, złagodzenia restrykcji w związku z pandemią.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych informacji dotyczących rozliczania i kwalifikowania wydatków oraz podatku VAT w trakcie pandemii. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę na temat kwalifikowania podatku VAT niezbędnej do prawidłowego naliczania, odprowadzania oraz rozliczania podatków w ramach realizowanych projektów unijnych oraz z własnych środków.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania podatku VAT na podstawie przepisów ustawy oraz stanowisk organów podatkowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy prawidłowo odprowadzą i odliczą podatek VAT od inwestycji oraz zakwalifikują podatek VAT w projektach UE.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację i rozliczanie projektów, osób kontrolujących projekty oraz służb finansowo-księgowych.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE oraz z własnych środków.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.06.2020 (Czwartek)

Najnowsze informacje dotyczące ulg, przesunięć terminów, złagodzenia restrykcji w związku z pandemią koronawirusa.

Opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, kiedy w ramach władztwa publicznego a kiedy poza?

  • podstawy i kryteria opodatkowania dotacji,
  • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej; kiedy nie należy opodatkować dotacji (zwolnienie),
  • stawki podatku VAT dla OZE, paneli słonecznych, inwestycji wodnokanalizacyjnych i innych,
  • wyliczenie kwoty podatku VAT od dotacji na przykładach – „w stu” czy „do stu”.

Omówienie poszczególnych realizowanych zadań na przykładach. Czy i jak rozliczyć – w tym stanowiska organów podatkowych i Instytucji Zarządzających:

  • definicja mikro instalacji – przed i po zmianie przepisów,
  • stawki podatku VAT – zasady stosowania stawki obniżonej w tym:
   • mikro instalacji (OZE),
   • panele słoneczne,
   • projekty wodnokanalizacyjne,
   • przydomowe oczyszczalnie,
   • zdjęcie i utylizacja azbestu,
   • dopłat do wymiany pieców,
  • stosowanie przepisów ustawy VAT – przepisy przejściowe i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • najnowsze interpretacje KIS, orzecznictwo sądów administracyjnych.

Prawo do odliczenia, czy i kiedy przysługuje w 100 %, a kiedy proporcją i preproporcja:

  • zasady odliczania, regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia faktury kosztowej z VAT,
  • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
  • zmiana przeznaczenia – na co zwracać uwagę przy projektach dofinansowanych ze środków UE oraz środków własnych – orzecznictwo.
  • przykłady odliczenia – zastosowanie w praktyce.

Mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników w usługach budowlanych i budowlano-montażowych:

  • konta VAT, zasady otwierania zgodnie z ustawą Prawo Bankowe,
  • zakres informacyjny dla Instytucji Zarządzającej,
  • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji, obowiązki nabywcy, dostawcy oraz sankcje karno-skarbowe,
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Cyfryzacji

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Inwestycje dofinansowane ze środków UE w dobie pandemii a zasady rozliczania podatku VAT, w tym nowe zasady opodatkowania, kwalifikowalność podatku VAT w przypadku mikro instalacji, projektów wodnokanalizacyjnych, zdjęcia i utylizacji azbestu, dopłat do wymiany pieców i inne (szkolenie online)

Internet, 18.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi