Termin szkolenia gwarantowany
18.08.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych ze zmianami w zakresie podatku VAT. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zmian w plikach JPK od 01.07.2021 r. oraz „uproszczeń” planowanych w ramach pakietu SLIM VAT 2.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy w kompleksowy i praktyczny sposób poznają zasady rozliczeń podatku VAT po zmianach. Dzięki szkoleniu podatnicy rozliczą podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkich osób, które są zainteresowane wskazanym tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.08.2021 (Środa)

JPK zmiany od 01.2021 i 07.2021 r.:

  • zasady ujmowania faktur dotyczących przejazdów autostradą oraz biletów jednorazowych,
  • faktury uproszczone z NIP nabywcy,
  • zmiana i uszczegółowienie oznaczeń GTU,
  • zmiana i uproszczenia w oznaczeniach procedur np. TP, EE i transakcji VAT,
  • uszczegółowienie ujmowania dokumentów RO oraz WEW,
  • zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku braku FV korekta,
  • inne uszczegółowienia na podstawie zmiany rozporządzenia.

Pakiet SLIM 2 – co się zmieni w podatku VAT?

Zmiany dotyczące fakturowania:

  • nowe terminy na wystawienie faktury przed dostawą towarów, świadczeniem usługi lub otrzymaniem zaliczki,
  • zmiana elementów faktury zaliczkowej,
  • duplikaty faktur,
  • zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku kiedy podatnik nie dokonał pierwotnie odliczenia,
  • zmiany w elementach faktury korygującej,
  • ujmowanie korekt in minus w przypadku WNT i importu usług.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności i białej liście podatników.

Ulga na złe długi – rozszerzenie stosowania oraz terminy.

Samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – zmiany terminów i zasad.

Obrót nieruchomościami – oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

Zmiana rozliczeń podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.

Uproszenia rozliczania podatku z tytułu importu towarów – pierwotne odliczenie a korekty.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-08-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

JPK i pakiet SLIM VAT 2 – zmiany i uproszczenia dla podatników

Online, 18.08.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi