Termin szkolenia gwarantowany
24.09.2020

Czwartek

Warszawa/Online
od 499 PLN
Cel

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów po zmianach od 1.10.2020 r.  Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady prowadzenia ewidencji w nowym systemie JPK. Podczas szkolenia wskazane zostaną zasady wykazywania w ewidencji JPK sprzedaży oraz zakupów podlegających odliczeniu.  Przedstawione zostaną obowiązkowe i dobrowolne dane wpływające na prawidłowe rozliczenie i przesyłanie danych do MF.

Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat nowego obowiązku.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady prowadzenia i wysyłania ewidencji oraz deklaracji w jednym pliku JPK. Poznają również bieżące zmiany i stanowisko MF w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.09.2020 (Czwartek)

Likwidacja wysyłki oddzielnej deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT i zastąpienie nowym jednym dokumentem JPK (deklaracja i ewidencja).

Faktury, faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty. Czy zmienione zostaną dane na fakturach w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji po zmianach?

Szczegółowe omówienia rejestrów i wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych:

  • nowe kody, symbole, terminy, dane (towary i usługi wrażliwe).

Omówienie rozporządzenia i broszury informacyjnej MF. Na co zwrócić uwagę?

  • przykłady.

Jak ewidencjonować i przesyłać dane z kas rejestrujących w JPK:

  • kiedy wykazywać paragon a kiedy faktura,
  • przepisy przejściowe.

Jak przygotować i przesyłać cząstkowy JPK w jednostkach budżetowych i zakładach do organu.

Wysyłka JPK z częścią ewidencyjną i deklaracyjną przez organ.

Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów.

Czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US.

Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.

Zarządzenie/Uchwała w sprawie sporządzania i przesyłania JPK_V7M i JPK_V7K oraz korekt od 01.10.2020 r.:

  • przykład.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-09-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-09-2020)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • obiad
 • serwis kawowy
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Elektroniczne przesyłanie JPK VAT od 1.10.2020 r. – jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż i nabycie towarów i usług po zmianach (szkolenie hybrydowe)

Warszawa/Online, 24.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi