Termin szkolenia gwarantowany
19.10.2022

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Z mocą wsteczną wejdą w życie zmiany w klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe paragrafy dotyczące m.in. pomocy obywatelom Ukrainy, klasyfikowania środków z funduszu Polski Ład. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dostosowania występującej nomenklatury w klasyfikacji budżetowej do nazw, terminów i sformułowań stosowanych w obowiązujących przepisach stanowiących podstawę dokonywania wydatków budżetowych. Zmianie ulegną objaśnienia do paragrafów związanych z rządowymi funduszami, w tym przeciwdziałania Covid-19, jak również klasyfikacją środków europejskich.

Zagadnienia określone zapisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej często budzą wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w aspekcie często wprowadzanych zmian przepisów. Pracownicy odpowiedzialni za klasyfikację dochodów i wydatków muszą znać systematykę klasyfikacji budżetowej i jej stosowanie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków, osób uczestniczących w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.10.2022 (Środa)

Zakres klasyfikacji środków publicznych:

  • co podlega klasyfikacji budżetowej,
  • praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
  • planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
  • dekretacja dowodu księgowego,
  • zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
  • klasyfikacja paragrafów dochodów,
  • klasyfikacja paragrafów wydatków.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 01.01.2022 i od 01.01.2023 r.:

  • nowe paragrafy: „Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie”, „Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
  • nowa klasyfikacja dotacji celowych dla JSFP na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
  • zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia,
  • inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa.

Zagadnienia problemowe:

  • praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
  • klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
  • kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,
  • klasyfikacja refundacji wydatków,
  • powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
   • konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
   • powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
   • ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011,
  • kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
  • odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej,

Klasyfikacja dochodów – przykłady m.in.:

  • klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
  • klasyfikacja odszkodowania,
  • klasyfikacja wadium,
  • klasyfikacja dochodów sądowych,
  • klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.

Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:

  • klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników,
  • wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną malowanie ścian,
  • klasyfikacja umów ubezpieczenia,
  • klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
   • montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
   • klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł,
   • klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej,
   • odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
   • klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia,
   • klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki,
  • klasyfikacja rozszerzenia gwarancji,
  • zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej; czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
  • zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
  • klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
  • klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
  • klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
  • klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
  • klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
  • w jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
  • klasyfikacja opłat abonamentu RTV,
  • klasyfikacja ekwiwalentu za urlop odprawę pośmiertną zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-10-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte