Termin szkolenia gwarantowany
13.12.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków oraz do osób uczestniczących w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.12.2023 (Środa)

Zakres klasyfikacji środków publicznych

  • co podlega klasyfikacji budżetowej,
  • praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
  • planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
  • dekretacja dowodu księgowego,
  • zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
  • klasyfikacja paragrafów dochodów,
  • klasyfikacja paragrafów wydatków.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.:

  • nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług. „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”,
  • „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
  • termin dostosowania uchwał przez JST na 2023 r.,
  • zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia, m. in.:
   • § 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów”
   • § 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
   • § 204 „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
   • inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa.

Zagadnienia problemowe:

  • praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
  • klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
  • kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
  • klasyfikacja refundacji wydatków,
  • powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
   • konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
   • powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
   • ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011,
  • kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
  • odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:

  • klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
  • klasyfikacja odszkodowania,
  • klasyfikacja wadium,
  • klasyfikacja dochodów sądowych,
  • klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.

Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:

  • klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników,
  • wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną np. malowanie ścian,
  • klasyfikacja umów ubezpieczenia,
  • klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
   • montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
   • klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł
   • klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej
   • odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
   • klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia.
   • klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki
  • klasyfikacja rozszerzenia gwarancji,
  • zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej. Czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
  • zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
  • klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
  • klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
  • klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
  • klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
  • klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
  • w jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
  • klasyfikacja opłat abonamentu RTV,
  • klasyfikacja ekwiwalentu za urlop odprawę pośmiertną zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych po zmianach przepisów z 11 lipca 2023 r. w praktyce i założenia do nowej klasyfikacji budżetowej

Online, 13.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi