13.10.2021

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego sposobu stosowania klasyfikacji budżetowej w procesie planowania finansowego i wydatkowania środków przez agencje wykonawcze. Szkolenie ma charakter warsztatowy i opiera się na dyskusji nad praktycznymi problemami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów) w agencjach wykonawczych.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.10.2021 (Środa)

Klasyfikacja budżetowa jako narzędzie zarządzania finansami:

  • podstawy prawne stosowania klasyfikacji,
  • struktura klasyfikacji budżetowej,
  • planowanie finansowe agencji wykonawczej z wykorzystaniem klasyfikacji budżetowej:
   • memoriałowy aspekt planowania: przychody i koszty,
   • kasowy aspekt planowania: dochody i wydatki,
  • dochody agencji wykonawczej – klasyfikacja budżetowa w zależności od źródeł dochodów agencji wykonawczej i ich przeznaczenia.

Klasyfikowanie wydatków bieżących agencji wykonawczej – najczęściej występujące nieprawidłowości i zmiany wprowadzone w 2021 r.:

  • rozbieżności pomiędzy fakturą a umową; czym się kierować?
  • wpływ treści ekonomicznej wydatku i formy jego prezentacji na fakturze na zastosowanie paragrafu klasyfikacji,
  • wydatki na remonty,
  • wydatki na cele reprezentacyjne, w tym na artykuły spożywcze,
  • wydatki na szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
  • wydatki na podróże służbowe,
  • wydatki na licencje,
  • nagrody konkursowe i niekonkursowe,
  • świadczenia pozapłacowe dla pracownika (np. bhp),
  • koszty dostawy zakupionego składnika majątku – pozostałego środka trwałego.

Wydatki majątkowe agencji wykonawczej:

  • typologia środków trwałych oraz ich przełożenie na stosowanie klasyfikacji budżetowej:
   • wpływ sposobu umorzenia środka trwałego na klasyfikowanie wydatków,
   • granica wartościowa 10.000 zł,
  • granice paragrafów 613 i 614,
  • realizacja inwestycji:
   • nabycie gruntu: w drodze zakupu, odszkodowania w zależności od czasu dokonania transakcji – skutki w ewidencji,
   • inwestycja budowlana – zakres nakładów objęty wydatkami majątkowymi,
   • inwestycja finansowana zarówno wydatkami majątkowymi, jak i bieżącymi,
  • wydatki na rozbudowę, ulepszenie lub modernizację:
   • ulepszenie środka trwałego,
   • remont i ulepszenie w jednym procesie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-10-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa w gospodarce finansowej agencji wykonawczych

Online, 13.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi