09.12.2020

Środa

10:00-15:00
Online
od 399 PLN
Cel

Prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej jest niezbędna dla zachowania wiarygodności sprawozdań. Uchybienie tej wiarygodności jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Niestety w praktyce stosowanie podziałek klasyfikacyjnych jest niejednolite, a służby księgowe często otrzymują sprzeczne interpretacje w tym zakresie. Dlatego celem szkolenia jest przedstawienie interpretacji Ministerstwa Finansów, które jest autorem rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Uczestnik szkolenia zapozna się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami związanymi z klasyfikacją budżetową. Otrzyma również niepublikowane, aktualne interpretacje Ministerstwa w pełnym brzmieniu, które stanowią cenne narzędzie obrony w wypadku przeprowadzanych w jednostce kontroli.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • metodyka Cyklu Kolba
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów).

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

09.12.2020 (Środa)

Faktury wielopozycyjne. Czy można łączyć wydatki zgodnie z ich treścią ekonomiczną w jednym paragrafie?

  • ujmowanie wydatków, gdy jednostka zleca remont angażując środki w paragrafie 427, a na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę naprawy i koszt materiału w dwóch pozycjach,
  • zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
  • zakup pieczątek: usługa wykonania pieczątek a zakup pieczątek,
  • koszty dostawy zakupionego składnika majątku,
  • koszty przesyłek zakupionych książek.

Artykuły spożywcze:

  • zakupy na potrzeby własne jednostki i cele reprezentacyjne (fundusz reprezentacyjny),
  • zakup gotowych potraw: § 421, 422 czy 430?

Podróże służbowe:

  • faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?

Szkolenia:

  • wydatki, które są związane ze szkoleniem, ale nie należy ich klasyfikować w paragrafie szkoleniowym (455 i 470).

Umowy cywilnoprawne:

  • umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
  • umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku, której wytworzono składnik majątku,
  • umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
  • ryczałt za udział w posiedzeniach rad, komisji.

Ekspertyzy:

  • umowa zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy,
  • kiedy § 439, kiedy 430, a kiedy 417?

Zakup licencji i oprogramowania:

  • zakup licencji poniżej i powyżej 10.000 zł.

Opłaty za media:

  • opłata abonamentowa za ścieki,
  • abonament za wodę,
  • zakup energii,
  • abonament za energię elektryczną.

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:

  • kiedy nagroda jest konkursowa?
  • jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419?
  • nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
  • zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):

  • wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
  • woda dla pracowników w ramach BHP,
  • woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
  • środki higieny osobistej dla pracowników,
  • odzież dla pracowników,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "04-12-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów (szkolenie online)

Online, 09.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi