17.02.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej, środków trwałych, zapoznanie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uczestnicy poznają elementy inwentaryzacji oraz rozliczenie efektów inwestycyjnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek państwowej straży pożarnej.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.02.2023 (Piątek)

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430 a 421,
  • jak zaklasyfikować umowę o dzieło,
  • nagród konkursowych,
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
  • świadczeń w tym dla OSP,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:

  • remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic,
  • ewidencja księgowa, stosowanie konta 080,
  • klasyfikacja budżetowa,
  • rozliczenie inwestycji budowlanej,
  • obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nierozliczonej inwestycji na dzień 31 grudnia, w tym Program Modernizacji – wzory.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Zaangażowanie wydatków a kontrola wstępna dokumentów.

Wydatki w sprawozdawczości budżetowej:

  • najczęstsze błędy i nieprawidłowości,
  • zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością.

Główny Księgowy Państwowej Straży Pożarnej a kontrola wstępna dokumentów w świetle ustawy o finansach publicznych.

Etapy kontroli dokumentów księgowych i ich kolejność postępowania.

Rola i znaczenie podpisu merytorycznego a odpowiedzialność kierownika jednostki.

Delegacje służbowe – na co powinien zwrócić uwagę kierownik jednostki delegując pracownika/funkcjonariusza w podróż służbową.

Zabezpieczenie gotówki na działania operacyjne – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce:

  • podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych,
  • pogotowie kasowe.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-02-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa a prawidłowość dokonywania wydatków w świetle obowiązujących przepisów realizowane przez Straże Pożarne

Online, 17.02.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi