Termin szkolenia gwarantowany
25.09.2020

Piątek

9:00-14:00
Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę.

Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych w komendach Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej

Dzień 1

25.09.2020 (Piątek)

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:

  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
  • jak zaklasyfikować umowę o dzieło,
  • nagród konkursowych,
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
  • świadczeń,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461,
  • stosowanie § 3020, 3070 – zakup okularów, wody, środków czystości dla pracowników i funkcjonariuszy.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:

  • remont a ulepszenie,
  • ewidencja księgowa,
  • klasyfikacja budżetowa,
  • rozliczenie inwestycji budowlanej.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Zaangażowanie wydatków a kontrola wstępna dokumentów.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej rodzące skutki w księgach rachunkowych z dniem 01.01.2020 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-09-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "22-09-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa a prawidłowość dokonywania wydatków w świetle obowiązujących przepisów – wybrane elementy dla straży pożarnej (szkolenie online)

Online, 25.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi