Termin szkolenia gwarantowany
17.09.2020

Czwartek

9:00-14:00
Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zagadnienia dotyczące kontroli  zarządczej, w tym  zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyka w instytucjach kultury.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wraz ze wzorcową dokumentacją, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych np:

 • dokumentacja kontroli zarządczej – przykładowe zarządzenia, instrukcje, w tym dotyczące polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, majątku, inwentaryzacji, identyfikacji ryzyka.
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dyrektorem i głównym księgowym zarówno państwowych jak i samorządowych instytucji kultury.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

więcej

Dzień 1

17.09.2020 (Czwartek)

I. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH KULTURY.

Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucji kultury.

Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.

Obszary kontroli zarządczej.

Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
  • prawność nadzoru,
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów,
  • szczegółowe mechanizmy kontroli.

Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia:

  • zagadnienia praktyczne.

Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.

Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji)

  • identyfikacja ryzyka,
  • analiza ryzyka,
  • reakcja na ryzyko.

Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczejodpowiedzialność dyscyplinarna.

II. INSTYTUCJE  KULTURY – PO  ZMIANACH.

Organizacja działalności instytucji kultury:

  • dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

Regulamin organizacyjny:

  • jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora,  z-cy dyrektora,  głównego  księgowego i  pracowników instytucji kultury:

  • aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń.

Regulamin wynagradzania:

  • szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie – nie warunki ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników Instytucji Kultury.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-09-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "14-09-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy dyrektora i głównego księgowego - zarządcze, organizacyjne aspekty prowadzenia działalności Instytucji Kultury (szkolenie online)

Online, 17.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi