Termin szkolenia gwarantowany
16.12.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wzmocnienie skuteczności porozumiewania się w pracy przez poznanie modeli służących efektywnemu wyrażaniu swoich intencji, próśb, poleceń, informacji zwrotnych doceniających i rozwojowych oraz innych komunikatów.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

Prowadzący
Aleksandra Chodasz

Od blisko 20 lat prowadzi wydarzenia integracyjne i rozwojowe dla biznesu, samorządów, instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.12.2020 (Środa)

Jak się komunikować, by być skutecznym, w tym motywować siebie i innych:

  • model Johna Adaira.

Jak nasze komunikaty bywają odbierane, co obniża ich skuteczność i dlaczego może tak być.

Dlaczego jedni mówią o faktach a inni słyszą w tym rozkazy czy pretensje oraz jakie znaczenie ma niewypowiadane, a obecne w relacjach pytanie „czy on/ona mnie lubi?”:

  • model czterech uszu von Thuna.

Czynniki, jakie warto wziąć pod uwagę w komunikacji zdalnej.

Wpływ wyrażonych i niewyrażonych uczuć, wartości i potrzeb na relacje i efektywność w pracy:

  • model FUKO, dialog a nie monolog.

Trening wdrożeniowy: ćwiczenie poznanych modeli na sytuacjach z życia wziętych.

Indywidualne plany działań rozwojowych w temacie komunikacji relacyjnej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Komunikacja motywująca. Treści werbalne i niewerbalne a efektywność komunikacji (szkolenie online)

Online, 16.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi