Termin szkolenia gwarantowany
15.12.2021

Środa

Online
od 699 PLN
Cel

Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy poznają zasady i przebieg kontroli projektów UE, błędy popełniane przez innych beneficjentów oraz zauważą słabe punkty własnego projektu. W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą przygotowani do przyjęcia kontroli i przejścia przez nią bez większego uszczerbku, poznają najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE i ich konsekwencje dla Beneficjentów oraz stworzą listę działań do poprawy, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Beneficjentów projektów unijnych w ramach programów krajowych i regionalnych – członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

15.12.2021 (Środa)

Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020.

Prawa i obowiązki Beneficjenta, czyli BHP w sytuacji kontroli.

Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach.

Dokumenty podlegające kontroli – sprawdzenie kompletności dokumentacji.

Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:

  • nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców,
  • nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów,
  • nieprawidłowości w zakupów środków trwałych,
  • nieprawidłowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
  • jak uniknąć nieprawidłowości?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-12-2021)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte