Termin szkolenia gwarantowany
20-21.10.2020
Online
od 1190 PLN
Cel

Celem szkolenia jest w szczególności pogłębienie znajomości zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, praktyczna analiza czynników wpływających na skuteczność kontroli zarządczej, przedstawienie metod prawidłowego formułowania celów i mierników działalności, przejście przez typowy proces zarządzania ryzykiem na praktycznym przykładzie, omówienie praktyki organów kontroli kontrolujących obszar kontroli zarządczej na tle rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

System kontroli zarządczej od czasu jego prawnego wprowadzenia w 2010 r. rozwinął się w różnym stopniu w sektorze finansów publicznych. Po 10 latach w naturalny sposób zaczynamy oceniać wdrożone rozwiązania i procedury. Czy poszliśmy w dobrym kierunku? Czy nasze rozwiązania są sensowne? Czy coś zyskaliśmy dzięki kontroli zarządczej? Dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej od strony teoretycznej i praktycznej oraz znajomość standardów kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów. Podczas szkolenia analizować będziemy praktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w różnych jednostkach. Zwrócimy tez uwagę na kluczowe elementy zapewniające skuteczność kontroli zarządczej, dowiemy się jak ważne jest właściwe określenie celów w kontekście zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie okazją do rozwiania wątpliwości związanych z tematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i do dyskusji oraz do oceny rozwiązań przyjętych we własnej jednostce.

Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • kazusy
 • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządcza w jednostce a także wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.10.2020 (Wtorek)

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:

  • obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Co możemy a co musimy wdrożyć?

  • obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?

  • standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Określanie celów i ich monitorowanie:

 • podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Jak prawidłowo określić cel? Jak wyznaczyć dobry miernik? (warsztaty)

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

21.10.2020 (Środa)

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?

W jaki sposób identyfikować ryzyko:

  • różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.

Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.

Szacowanie ryzyka:

  • szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:

  • tolerowanie,
  • przeniesienie,
  • wycofanie się,
  • działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).

Monitorowanie ryzyk:

  • kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 990 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-10-2020)
 • 1190 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "15-10-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online)

Online, 20.10.2020 - 21.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 1190,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 1190,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi