Termin szkolenia gwarantowany
20-21.06.2022
Online
od 1199 PLN
Cel

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

Celem drugiej części szkolenia jest natomiast pogłębienie znajomości tematyki określania celów i zarządzania ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej, nabycie umiejętności analizy prawidłowości określania celów i mierników realizacji celów, poznanie różnych metod identyfikacji i analizy ryzyka, analiza czynników wpływających na przydatność i wykorzystanie w jednostce procesu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej – kierowników jednostek, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.

Prowadzący
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
17.04.2023 Kontrola zarządcza – pełnomocnictwa i upoważnienia Online Arkadiusz Jerzy Sputowski Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

20.06.2022 (Poniedzialek)

KONTROLA ZARZĄDCZA – ORGANIZACJA I OCENA SYSTEMU

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Co możemy a co musimy wdrożyć? – obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

21.06.2022 (Wtorek)

KONTROLA ZARZĄDCZA – CELE, MIERNIKI, RYZYKO

Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Cele strategiczne i operacyjne.

Jak dobrze określić cele? (warsztaty)

Jak dobrze określić mierniki realizacji celów? Co mierzyć? (warsztaty)

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?

W jaki sposób identyfikować ryzyko – różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.

Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.

Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).

Monitorowanie ryzyk – kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem (dyskusja).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2022)
  • Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte