Termin szkolenia gwarantowany
21.06.2021

Poniedzialek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, omówienie ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi i analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

System kontroli zarządczej od czasu jego prawnego wprowadzenia w 2010 r. rozwinął się. Dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej od strony teoretycznej i praktycznej oraz znajomość standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów. Podczas szkolenia analizować będziemy praktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w różnych jednostkach. Zwrócimy tez uwagę na kluczowe elementy zapewniające skuteczność kontroli zarządczej, dowiemy się jak ważne jest właściwe określenie celów w kontekście zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie okazją do rozwiania wątpliwości związanych z tematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i do dyskusji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
 • wykład
Grupa docelowa

Jednostki administracji rządowej i samorządowej – kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorzy, kontrolerzy.

Prowadzący
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.06.2021 (Poniedzialek)

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:

  • obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Co możemy a co musimy wdrożyć?

  • obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?

  • standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

Samoocena kontroli zarządczej:

  • czy jest obowiązkowa?
  • jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:

  • jak prawidłowo określić cel?
  • jak wyznaczyć dobry miernik?

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?

W jaki sposób identyfikować ryzyko:

  • różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.

Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.

Szacowanie ryzyka:

  • szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Mapowanie i hierarchizacja ryzyk.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:

  • tolerowanie,
  • przeniesienie,
  • wycofanie się,
  • działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka.

Monitorowanie ryzyk:

  • kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-06-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte