05.12.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, kierowników, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów oraz kontrolerów w JSFP.

Prowadzący
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
04.10.2023 Kontrola zarządcza – cele, mierniki i ryzyko Online Sławomir Kacprzak Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

05.12.2023 (Wtorek)

Określanie celów i ich monitorowanie:

  • podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Cele strategiczne i operacyjne.

Jak dobrze określić cele?

Jak dobrze określić mierniki realizacji celów? co mierzyć?

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować.

W jaki sposób identyfikować ryzyko:

  • różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.

Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.

Szacowanie ryzyka:

  • szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka,

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko.

Tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka.

Monitorowanie ryzyka – kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza – cele, mierniki i ryzyko

Online, 05.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi