Termin szkolenia gwarantowany
25.03.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływu na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu  dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności zrozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcję, jaką pełni w jednostce, poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej, zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej, będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem, będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych, dyrektorów szkół oraz pracowników, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej, pracowników odpowiedzialnych merytorycznie, głównych księgowych itp. z publicznych placówek oświatowych, przedszkoli samorządowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, centrów usług wspólnych czy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.03.2021 (Czwartek)

Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).

Kontrola zarządcza a audyt.

Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej:

  • podział zadań i obowiązków,
  • powierzanie uprawnień.

Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.

Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.

Roczny plan działalności.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:

  • pojęcie ryzyka,
  • identyfikacja ryzyka,
  • metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
  • tolerowany poziom ryzyka,
  • reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).

Tworzenie procedur kontroli zarządczej.

Standardy kontroli zarządczej.

Samoocena w kontroli zarządczej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych

Online, 25.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi