08-10.12.2021
Sandomierz/Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych na temat aktualnie ujawnianych przez kontrole nieprawidłowości. Zakładanym rezultatem uczestnictwa w szkoleniu jest zapewnienie prawidłowości prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdawczości przez jednostki. Szkolenie może stanowić jeden z elementów realizacji standardów kontroli zarządczej w zakresie mechanizmów przeciwdziałania ryzyku w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz działaniem w celu zapewnienia wiarygodności sprawozdań (cel szczegółowy kontroli zarządczej, art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

 

W ramach tej oferty mamy do zaoferowania różne formy udziału w szkoleniu:

  • pakiet 1: udział w szkoleniu w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem i noclegiem w pokoju 1-osobowym,
  • pakiet 2: udział w szkoleniu w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem i noclegiem w pokoju 2-osobowym,
  • pakiet 3: udział w szkoleniu w hotelu wraz z obiadem i przerwami kawowymi podczas szkolenia, ale bez noclegu,
  • pakiet 4: udział w szkoleniu online,

które do wybrania są na etapie wypełniania formularza zgłoszenia.

Czas trwania
Dzień I: przyjazd i zakwaterowanie od godz. 14:00
Dzień II: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Dzień III: od 9:00 do 12:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

08.12.2021 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2

09.12.2021 (Czwartek)

Rozbieżności interpretacyjne organów kontroli w zakresie rachunkowości budżetowej:

  • spory NIK z Ministerstwem Finansów w zakresie sprawozdawczości,
  • różnice interpretacyjne RIO i Ministerstwa Finansów w zakresie ewidencjonowania wydatków.

Różnice interpretacyjne kontrolerów jednostek nadrzędnych i Ministerstwa Finansów.

Zasady ogólne rachunkowości wg ustawy o rachunkowości na tle zasad ewidencji wydatków według ustawy o finansach publicznych:

  • zasada wyższości formy nad treścią w klasyfikacji budżetowej.

„Charakter wydatków” w świetle przepisów prawa materialnego.

Wydatki związane z majątkiem jednostki:

  • wymiana, remont, ulepszenie,
  • ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych,
  • wydatki na inwestycję po jej zakończeniu,
  • inwestycja łączona z zakupami inwestycyjnymi.

Wydatki w postępowaniu sądowym i usługi prawne:

  • zastępstwo prawne i procesowe zafakturowane,
  • wynagrodzenie kuratorowi wyznaczonemu przez sąd dla nieobecnego dłużnika alimentacyjnego dokumentowane fakturą VAT,
  • wynagrodzenie tłumacza,
  • opłata abonamentowa usług prawnych.

Dochody:

  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego jako źródło dochodów.

Podatek od towarów i usług:

  • w państwowych jednostkach budżetowych,
  • w samorządowych jednostkach budżetowych.

Ewidencja dochodów i wydatków w ramach wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

10.12.2021 (Piątek)

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

  • należności krótko- i długoterminowe; konta 221 i 226,
  • ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie sprawozdawcze.

Sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów:

  • należności uboczne,
  • należności sporne a należności dochodzone na drodze sądowej.

Kontrahent wykreślony z „właściwego rejestru”.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Sarmata***
ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Pakiet 1:
P1: udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-12-2021)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-12-2021)
Pakiet 2:
P2: udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-12-2021)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-12-2021)
Pakiet 3:
P3: udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-12-2021)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-12-2021)
Pakiet 4:
P4: udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-12-2021)
 • 799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-12-2021)
	string(6) "before"
	string(10) "03-12-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rachunkowość budżetowa w świetle nieprawidłowości ujawnianych przez organy nadzoru i kontroli

Sandomierz/Online, 08.12.2021 - 10.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 1599,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 1599,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi