01.02.2017
Warszawa
od PLN
Cel

Szkolenie ma na celu wyczerpujące porównanie trzech funkcjonujących powszechnie w zakresie „zatrudniania” umów – umowy o pracę, zlecenia i umowy o dzieło.

Przedstawiane zagadnienia obrazowane będą szeroko przykładami oraz najnowszym orzecznictwem sadowym. Zaprezentowane będą zapisy umów zarówno „wzmacniające” przyjęty przez strony sposób kwalifikowania umowy, jak też sprzeczne z istotą danego kontraktu, umożliwiające zakwestionowanie tej kwalifikacji.

Poszczególne zagadnienia omawiane będą przede wszystkim z punktu widzenia osób oceniających prawidłowość postępowania stron umów w zakresie przyjęcia takiej a nie innej nazwy danej umowy.

NULL
Czas trwania
9:00-16:00
Grupa docelowa

Szkolenie polecamy kontrolerom Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

01.02.2017 (Środa)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Charakterystyka umowy zlecenia:

 • typowe zlecenie i umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
 • umowa starannego działania – co to oznacza?
 • zapisy umowne charakterystyczne dla zlecenia.

Charakterystyka umowy o dzieło:

 • umowa rezultatu,
 • przedmiot umowy,
 • oznaczenie dzieła w umowie,
 • dzieło materialne i niematerialne.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

 • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło,
 • szkolenia, wykłady – umowa zlecenie czy umowa o dzieło,
 • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego – kiedy przedmiotem umowy jest utwór i co z tego wynika dla kwalifikacji umowy,
 • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Umowa o pracę:

 • definicja stosunku pracy,
 • rodzaje umów o pracę.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna:

 • cechy zatrudniania „pracowniczego” i cywilnoprawnego,
 • kiedy umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Best Western Grand Hotel****
ul. Henryka Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte