03.02.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki lub ograniczonego przychodu będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych, przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości.
Wskazanie proponowanych zmian w ustawie VAT w ramach pakietu SLIM – 3 wpłynie na sposób rozliczenia i dokonywanie korekt rocznych. W ramach szkolenia uczestnicy poznają nowe zasady do których będą mogli się odpowiednio wcześnie przygotować.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

string(6) "online"
Czas trwania
Od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.02.2023 (Piątek)

Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 roku:

  • kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku,
  • jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika,
  • wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem – (JST, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury). – z uwzględnieniem zmian od 2023 r.

Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3:

  • korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r.,
   • przygotowanie danych do korekty,
   • dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus),
  • korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study,
   • środki trwałe do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. – zasady dokonywania korekty,
   • zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej,
   • zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
   • ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę,
  • korekta inwestycji własnych, zbycie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom,
   • kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
   • zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku,
   • zbycie, przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak przygotować i rozliczyć korektę podatku VAT roczną, 5 lat, 10 lat za 2022 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury – z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu SLIM-3

Online, 03.02.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi