Termin szkolenia gwarantowany
21.01.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Nowe orzecznictwa MF dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.

Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.

Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.01.2021 (Czwartek)

PRZYGOTOWANIE DANYCH DO KOREKTY ROCZNEJ ROZLICZANEJ W STYCZNIU 2020 ROKU

Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej:

  • studium przypadku.

Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.

Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2021 roku:

  • zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem.

 

KOREKTA ZA 2020 R. WSKAŹNIKIEM STRUKTURY SPRZEDAŻY (WSS) I PREPROPORCJĄ (PP)

Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2020 r.:

  • weryfikacja wcześniejszego odliczenia,
  • przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF – case study,
  • dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).

Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:

  • przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF,
  • środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto – zasady dokonywania korekty,
  • kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik,
  • zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
  • ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę,
  • zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.

Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:

  • kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
  • potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji,
  • korekta od inwestycji własnych,
  • korekta od inwestycji obcych,
  • zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA,
  • przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
  • zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-01-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak przygotować się do korekty rocznej za 2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w JST i jednostkach podległych z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej MF oraz najnowszych wyników kontroli NIK

Online, 21.01.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi