Termin szkolenia gwarantowany
09.06.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do zmierzenia się z nową sytuacją – zarządzaniem projektem unijnym w dobie pandemii koronwirusa (COVID-19).

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • przygotowani do zarządzania projektem pomimo przeszkód wywołanych pandemią koronwirusa,
 • potrafili zderzyć obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie z nową sytuacją, aby uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność.
NULL
Czas trwania
9:00-14:30
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów projektowych: kierowników projektów unijnych, koordynatorów, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prawników, audytorów w jednostkach, które podpisały umowę o dofinansowanie projektu unijnego.

Szkolenie adresowane jest również do opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy weryfikują projekty oraz osoby odpowiedzialne za zmiany w projektach.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.06.2020 (Wtorek)

Koronawirus a projekty unijne:

  • pakiet rekomendacji opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i jego stosowanie przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące,
  • opóźnienia w projektach – czy zawsze koronawirus nas usprawiedliwi?,
  • kwalifikowalność wydatków – jakie wydatki poniesione w związku z pandemią będzie można uznać za kwalifikowalne, a jakie są zagrożone niekwalifikowalnością,
  • kwalifikowalność uczestników – na jakie odstępstwa można liczyć?.

Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektów unijnych w dobie pandemii:

  • zarządzanie harmonogramem,
  • zarządzanie budżetem,
  • zarządzanie zakresem projektu i wskaźnikami.

Zarządzanie płynnością w projekcie:

  • planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu,
  • płatności w projekcie.

Główne zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie a koronawirus:

  • rachunkowość i finanse projektu,
  • RODO,
  • wnioski o płatność w systemie SL2014,
  • dokumentacja i procedury w projekcie.

Wybór wykonawców w czasach pandemii:

  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?,
  • rozeznanie rynku – warto wykorzystać zmienione wytyczne,
  • zasada konkurencyjności – co warto przewidzieć w zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą?.

Kontrole projektów a koronawirus.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte