Termin szkolenia gwarantowany
09.06.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do zmierzenia się z nową sytuacją – zarządzaniem projektem unijnym w dobie pandemii koronwirusa (COVID-19).

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • przygotowani do zarządzania projektem pomimo przeszkód wywołanych pandemią koronwirusa,
 • potrafili zderzyć obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie z nową sytuacją, aby uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność.
NULL
Czas trwania
9:00-14:30
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów projektowych: kierowników projektów unijnych, koordynatorów, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prawników, audytorów w jednostkach, które podpisały umowę o dofinansowanie projektu unijnego.

Szkolenie adresowane jest również do opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy weryfikują projekty oraz osoby odpowiedzialne za zmiany w projektach.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.06.2020 (Wtorek)

Koronawirus a projekty unijne:

  • pakiet rekomendacji opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i jego stosowanie przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące,
  • opóźnienia w projektach – czy zawsze koronawirus nas usprawiedliwi?,
  • kwalifikowalność wydatków – jakie wydatki poniesione w związku z pandemią będzie można uznać za kwalifikowalne, a jakie są zagrożone niekwalifikowalnością,
  • kwalifikowalność uczestników – na jakie odstępstwa można liczyć?.

Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektów unijnych w dobie pandemii:

  • zarządzanie harmonogramem,
  • zarządzanie budżetem,
  • zarządzanie zakresem projektu i wskaźnikami.

Zarządzanie płynnością w projekcie:

  • planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu,
  • płatności w projekcie.

Główne zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie a koronawirus:

  • rachunkowość i finanse projektu,
  • RODO,
  • wnioski o płatność w systemie SL2014,
  • dokumentacja i procedury w projekcie.

Wybór wykonawców w czasach pandemii:

  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?,
  • rozeznanie rynku – warto wykorzystać zmienione wytyczne,
  • zasada konkurencyjności – co warto przewidzieć w zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą?.

Kontrole projektów a koronawirus.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Koronawirus a projekty unijne, czyli jak efektywnie zarządzać projektem unijnym pomimo przeszkód (szkolenie online)

Internet, 09.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi