15.07.2022

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie składników kosztów egzekucyjnych i zasad ustalania wysokości poszczególnych kosztów, nabycie wiedzy o zasadach obciążania kosztami egzekucyjnymi zobowiązanego i wierzyciela, nabycie umiejętności rozliczania kosztów egzekucyjnych w przypadku prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ egzekucyjny, nabycie wiedzy w zakresie postanowień wydawanych w sprawie kosztów egzekucyjnych, rozliczenia kosztów egzekucyjnych, zwrotu kosztów egzekucyjnych zobowiązanemu lub wierzycielowi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów, pracujących w komórkach organizacyjnych zajmujących się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prowadzący
Elżbieta Sawicka

Jest prawnikiem i filologiem klasycznym. Obecnie jest kierownikiem Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

15.07.2022 (Piątek)

Koszty egzekucyjne, funkcje, charakter kosztów.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 31/14.

Koszty egzekucyjne (składniki, wysokość, sposób naliczania) w stanie prawnym do 19.02.2021 r. i od 20.02.2021 r.

Obciążanie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela.

Koszty w ponownie wszczętej egzekucji.

Rozliczanie kosztów egzekucyjnych.

Zwrot kosztów zobowiązanemu.

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych.

Postanowienie w sprawie zwrotu kosztów zobowiązanemu lub wierzycielowi.

Postanowienie w sprawie obciążenia wierzyciela kosztami zwróconymi zobowiązanemu.

Koszty po zbiegu egzekucji.

Umarzanie kosztów egzekucyjnych.

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych.

Przedawnienie kosztów egzekucyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Online, 15.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi